[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

28.09.2017

 Kks/178/14/17

 


KOMUNIKAT

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci lub renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie otrzymają w okresie zimowym br. bezzwrotną pomoc materialną  ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależniona  jest od  średniego miesięcznego przychodu  na członka rodziny emeryta/rencisty uzyskanego w roku ubiegłym i wynosi:

 

Przychód do 2000 zł   -700 zł

Przychód od 2001 zł- 2700 zł  -550zł

Przychód od 2701 zł- 3500 zł  -400zł

Przychód pow. 3500 zł  -250 zł

 

Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 30.11.2017 r. W/w świadczenia wypłacane  będą w kasie Uczelni po 3 tygodniach od złożenia oświadczenia lub na konto bankowe podane  przez osoby zainteresowane na oświadczeniu.

 
 


« wstecz