[ MENU DODATKOWE ]Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
www: http://www.up.lublin.pl/937/
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, profesor zwyczajny
tel. 81 528 47 07, pok 126
e-mail: genp53@interia.pl

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, profesor zwyczajny, tel. 81-528-47-00, pok 106
  e-mail: gradzki@up.lublin.pl
 • prof. dr hab. Krzysztof Kostro, profesor zwyczajny, tel. 81-445-62-01
  e-mail: kkostro@wp.pl

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Łukasz Adaszek, profesor nadzwyczajny, tel. 81-528-46-65, 81-528-46-53, pok 323, 340 lab. elektroforet.
  e-mail: lukasz.adaszek@up.lublin.pl

Adiunkci

Asystenci

 • dr Marcin Kalinowski, asystent, tel. 81-528-46-64, 81-528-46-70, pok 322, 346 lab.
  e-mail: marcin.kalinowski@up.lublin.pl
 • dr Andrzej Żmuda, asystent, tel. 81-528-46-57, pok 305

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

 • dr Beata Dzięgiel, starszy technik, tel. 81-528-46-63
 • mgr Monika Figiel, starszy technik
 • lek. wet. Jacek Kutrzuba, starszy specjalista naukowo - techniczny , tel. 81-528-46-27, 81-528-46-28, pok 33, 37, gabinet
  e-mail: jacek.kutrzuba@op.pl
 • dr Urszula Lisiecka, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-445-62-14
  e-mail: ula.lisiecka@op.pl
 • dr Agata Maziarka, specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr Katarzyna Michalak-Zwierz, specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr Dorota Pietras-Ożga, specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Ewa Sinielewicz, starszy technik, tel. 81-528-47-01, 81-528-47-04, pok 107, 130 - laboratorium biochem.
  e-mail: ewas7@o2.pl
 • lek. wet. Romana Wernicka-Furmaga, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-47-02, 81-528-47-03, pok 128, sekretariat
  e-mail: epizoo@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Zdzisław Gliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-71