[ MENU DODATKOWE ]Zakład Anatomii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Arciszewski, prof. nadzwyczajny
tel. 81-445-69-24
e-mail: mb.arciszewski@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Małgorzata Matysek, adiunkt, tel. 81-445-65-82
  • dr Radosław Szalak, adiunkt, tel. 445-65-78
  • dr Anna Zacharko-Siembida, adiunkt, tel. 445-69-43
   e-mail: asiembida13@wp.pl

  Asystenci

  • lek. wet. Aleksandra Górska, asystent, tel. 81-445-67-37
   e-mail: a.gorska.up@gmail.com
  • lek. wet. Sylwia Mozel, asystent, tel. 81-445-65-18
  • lek. wet. Anna Radlińska, asystent, tel. 81-445-67-37
   e-mail: anna.radlinska@gmail.com
  • lek. wet. Dariusz Wolski, asystent, tel. 445-68-75

  Wykładowcy

  • dr Bolesław Strzałka, st. wykładowca, tel. 81-445-66-68

  Pozostali pracownicy

  • Ryszard Gronowski, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-55
  • mgr inż. Roman Lalak, specj. nauk. - techn., tel. 81-445-67-14
   e-mail: roman904@interia.pl
  • inż. Cezary Winiarczyk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie