[ MENU DODATKOWE ]Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
kierownik: dr hab. Iwona Taszkun, adiunkt
tel. 81-528-46-11, pok. 215, bud. A.
e-mail: iwona.taszkun@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • lek. wet. Grzegorz Kalisz, asystent, tel. 81-528-46-07, pok 209, bud. A.

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Mirosława Maj-Martyniuk, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-21, pok 227, bud A
    e-mail: majm@poczta.onet.pl
  • mgr Wiesław Sitkowski, starszy specjalista naukowo-techniczny, tel. 81-528-46-13, pok 217, bud A
    e-mail: ws.sitkowski@gmail.com

Profesorowie emerytowani