[ MENU DODATKOWE ]Zakład Biofizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Agnieszka Sujak, adiunkt
tel. 81- 445 69 37

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  • dr Marta Arczewska, adiunkt, tel. 81-445-69-05
  • dr Arkadiusz Matwijczuk, adiunkt, tel. 81 445 65 64

Asystenci

  • dr Grzegorz Czernel, asystent, tel. 81- 445 68 92

Pozostali pracownicy

  • dr Alicja Matwijczuk, starszy technik, tel. 81-445 68 99


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie