[ MENU DODATKOWE ]Zakład Roślin Ozdobnych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr hab. Elżbieta Pogroszewska, adiunkt
tel. /81/531-96-78
e-mail: epogroszewska@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof.dr hab. Danuta Kozak, profesor nadzwyczajny, tel. 81 5319685
  e-mail: dkozak@autograf.pl

Adiunkci

 • dr Barbara Marcinek, adiunkt, tel. /81/531-96-79
 • dr Marzena Parzymies, adiunkt, tel. /81/531-96-86
 • dr Mariusz Szmagara, adiunkt, tel. /81/531-96-77
 • dr hab. Paweł Szot, adiunkt, tel. /81/531-96-83
  e-mail: pszot@autograf.pl

Asystenci

 • dr inż. Aleksandra Konopińska-Mamej, asystent

Pozostali pracownicy

 • Stefan Abramik, specjalista inż.-techn., tel. /81/524-71-01
 • mgr inż. Maria Andruszczyszyn, specjalista inż.-techn., tel. /81/461-00-61, w. 248
 • Jerzy Drabowicz, pracownik gospodarczy, tel. /81/461-00-61,w.248
 • Hanna Kozioł, specjalista inż.-techn., tel. /81/531-96-84
 • dr Alicja Świstowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/531-96-87

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jerzy Hetman, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-81
 • prof. dr hab. Halina Laskowska, emerytowany profesor nadzwyczajny, tel. 81 5319682


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie