[ MENU DODATKOWE ]Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: Prof. dr hab. Aleksandra Badora, prof. nadzw.
tel. 81-445-65-77
e-mail: aleksandra.badora@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    

    Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie