[ MENU DODATKOWE ]Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: Prof. dr hab. Aleksandra Badora, prof. nadzw.
tel. 81-445-65-77

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Jolanta Domańska, adiunkt, tel. 81-445-60-18
  • dr Jolanta Kozłowska-Strawska, adiunkt, tel. 81-445-60-18
  • dr Monika Skowrońska, adiunkt, tel. 81-445-69-95
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie