[ MENU DODATKOWE ]Zespół lektorów języka angielskiego i języka łacińskiego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: mgr Joanna Rączkiewicz, starszy wykładowca/Kier.Zesp.J.Ang.i łaciń.
tel. /81/531-96-14
e-mail: joanna.raczkiewicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Germain, lektor