[ MENU DODATKOWE ]Zespół lektorów języka angielskiego i języka łacińskiego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: mgr Joanna Rączkiewicz, starszy wykładowca/Kier.Zesp.J.Ang.i łaciń.
tel. /81/531-96-14

Jednostka nadrzędna

Wykładowcy

 • mgr Barbara Adamus, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Elżbieta Atkinson, wykładowca, tel. 81 531-96-15
 • mgr Adriana Bolibok, wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Anna Cięszczyk, wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Agnieszka Czarnecka, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Anna Eustachiewicz-Szulc, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Bożenna Fiuk, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
  e-mail: bozenna.fiuk@.lublin.pl
 • mgr Małgorzata Grochowska, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Katarzyna Grunt, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Jacek Kasprzak, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Eliza Kowalewska, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Dariusz Kożuch, starszy wykładowca , tel. /81/531-96-15
 • mgr Dorota Krzysiak, wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Olga Mazurek, wykładowca, tel. /81/531-96-15
 • mgr Andrzej Muciek, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Sławomir Nowikowski, starszy wykładowca, tel. 81 531-96-18 lub 81 531-96-17
 • mgr Daniel Opydo, wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Witold Piech, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Joanna Piechnik, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Marzena Ponikowska, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Jolanta Radkowiak, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Agnieszka Szczepanowska, wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Dorota Szewczuk, wykładowca, tel. 81 531-96-18 lub 81 531-96-17
 • mgr Monika Szwendrowska, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Iwona Trembaczowska, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Małgorzata Wojcieszuk, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Maria Wójcik, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Jerzy Wrzos, starszy wykładowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Anna Zmysłowska, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-18
 • mgr Anna Zych, starszy wykladowca, tel. /81/531-96-18

Pozostali pracownicy

 • mgr Alicja Dzikowska,
 • mgr Agnieszka Germain, lektor, tel. /81/ 531-96-15


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie