[ MENU DODATKOWE ]Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81 5248150, fax 48 81 5248150
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Baran, prof. zw.
tel. 81-524-81-54

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, prof. zw., tel. 81-524-81-59
  / Zakład Biologii Gleby
 • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, prof. zw., tel. 81-524-81-29
 • prof. dr hab. Halina Smal, prof. zw., tel. 81-524-81-44
 • prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, prof. zw., tel. 81-524-81-20
  / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof. dr hab. Heronim Olenderek, profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-81-15
 • dr hab. Danuta Urban, profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-81-16
  / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Adiunkci

 • dr Marta Bik-Małodzińska, adiunkt, tel. 81-524-81-13
  / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • dr Maja Bryk, adiunkt, tel. 81-524-81-48
 • dr Szymon Chmielewski, adiunkt, tel. w. 319
  e-mail: up-szymon@wp.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr Barbara Futa, adiunkt, tel. 81-524-81-64
  / Zakład Biologii Gleby
 • dr Monika Jaroszuk-Sierocińska, adiunkt, tel. 81-524-81-48
 • dr Małgorzata Kawecka-Radomska, adiunkt, tel. 81-524-81-17
  / Zakład Biologii Gleby
 • dr Beata Kołodziej, adiunkt, tel. 81-524-81-48
 • dr Sławomir Ligęza, adiunkt, tel. 81-524-81-57
 • dr hab. Jacek Pranagal, adiunkt, tel. 81-524-81-51
 • dr Sylwia Wesołowska, adiunkt / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • dr. hab. Grażyna Żukowska, adiunkt, tel. 81-524-81-56
  e-mail: grazyna.zukowska@p.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Wykładowcy

 • dr inż. Jan Hodara, st. wykładowca, tel. 81-524-81-17
 • dr Marek Kamola, starszy wykładowca / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof.dr hab. Leonid Kopiy, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15
  / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Iwona Baciurn, specjalista, tel. 81 524-81-15
 • mgr inż. Elżbieta Kieliszek, specjalista, tel. 81-524-81-17
 • mgr inż. Agnieszka Kłos, starszy technik, tel. 81-524-81-19
  / Zakład Biologii Gleby
 • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno techniczny, tel. 81-524-81-14
  / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • mgr Daniel Strzałka, starszy technik, tel. 81-524-81-58
  / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr Alicja Strzałka, starszy technik , tel. 81-524-81-58
  / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal, specjalista inżynieryjno- techniczny, tel. 81-524-81-52

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Józef Borowiec, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-16
 • prof. dr hab. Henryk Domżał, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-50
 • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-26
  / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie