[ MENU DODATKOWE ]Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81 5248150, fax 48 81 5248150
Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Baran, prof. zw.
tel. 81-524-81-54
e-mail: stanislaw.baran@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Wykładowcy

 • dr inż. Jan Hodara, st. wykładowca, tel. 81-524-81-17
  e-mail: jan.hodara@up.lublin.pl
 • dr Marek Kamola, starszy wykładowca / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof.dr hab. Leonid Kopiy, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-15
  e-mail: leonid.kopiy@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Józef Borowiec, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-16
 • prof. dr hab. Henryk Domżał, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-50
 • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-26
  e-mail: anna.jurkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13