[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 96 45
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531-96-49
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr inż. Agnieszka Starek, asystent, tel. 81 531 96 47

  Pozostali pracownicy

  • dr inż. Agata Blicharz-Kania, starszy technik, tel. 81 531 96 46
  • mgr inż. Beata Zdybel, starszy specjalista inż.techn., tel. 81 531-96-45
   e-mail: beata.zdybel@up.lublin.pl

  Doktoranci

  • mgr inż. Mariusz Kania, doktorant
  • mgr Marta Krajewska, doktorant, tel. 81 531 96 45
  • mgr inż. Anna Piecak, doktorant