[ MENU DODATKOWE ]


Opłaty za studia. Kredyty studenckie.

« wstecz

 

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

w roku akademickim 2016-2017:

 

 

Uchwała nr 38/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku7 akademickim 2016-2017.

  


 

Zarządzenie  17/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017