logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
tel. 081 445 66 30
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Maria Miczyńska-Kowalska

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów d.s. zarządzania rozwojem lokalnym oraz menedżerów i koordynatorów społecznych  inicjujących i wspierających tworzenie nowych usług, nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym, jak również wspieranie osób starszych i samotnych oraz niepełnosprawnych na obszarach wiejskich z wykorzystaniem funduszy i środków będących w dyspozycji samorządów lokalnych.

 

 

W związku z sytuacją wsi polskiej proponowane studia podyplomowe  będą cieszyły się powodzeniem wśród absolwentów wyższych studiów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, którzy zainteresowani są rozwojem wsi polskiej i podnoszeniem jakości życia jej mieszkańców. Absolwent studiów podyplomowych „Gospodarka społeczna na obszarach wiejskich  będzie specjalistą d. s. zarządzania rozwojem lokalnym, koordynatorem społecznym inicjującym oraz  wspierającym tworzenie nowych usług, nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym, pracownikiem wspierającym osoby starsze, samotne lub  niepełnosprawne na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na wsparcie gospodarki społecznej. Absolwent będzie umiał diagnozować sytuację konkretnego terenu  wiejskiego w obszarze demograficznym, ekonomicznym i społecznym.  Będzie potrafił działać na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie; rozwiązywać problemy konkretnych osób i całych rodzin. Będzie przygotowany do zarządzania szeroko rozumianym rozwojem lokalnym. 

« wstecz