[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1687 rekordów
« 1234[ 5 ]678910 z 68 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
- Bogusz Bożena Zakład Statystyki Matematycznej 81 531 96 21, 81 531 96 25
mgr Boguszewski Dariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu /81/445-68-55 lub /81/445-62-09 Brak e-maila
dr Bohacz Justyna Pracownia Mikologiczna 81-524-81-04
dr Bojanowska Monika Katedra Chemii +48 81 445 66 40
dr Bojar Wiktor Pracownia Doradztwa i Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich 81-445-60-07
- Bojarska Bożena Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Bojarska-Wójciszko Urszula Dziekanat WNoZiB 81-462-33-88
mgr inż. Bolibok Łukasz Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych 81 461 06 05
mgr Bolibok Adriana Zespół lektorów języka angielskiego i języka łacińskiego /81/531-96-18
- Boniek Beata Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Brak e-maila
mgr inż. Borej Krzysztof Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku 82- 591- 62- 04 Brak e-maila
prof. dr hab. Borkowska Halina Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 81-445-67-43
prof. dr hab. Borowiec Józef Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 81-524-81-16 Brak e-maila
dr Borowiec Kamila Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności +48 81 462 34 01
- Borowska Bożena Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof.dr hab. Borowski Edward Katedra Fizjologii Roślin 81-445-67-06
prof. dr hab. Borowy Andrzej Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego 81-524-71-48
mgr Borsuk Agata Sekcja Domó Studenckich 081445-65-83 Brak e-maila
dr hab. Borsuk Grzegorz Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii 81-445-68-78
dr inż. Boryga Marek Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81 531 97 65
dr hab. Bownik Adam Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej - Brak e-maila
dr inż. Bożek Małgorzata Pracownia Biologii Roślin Ogrodniczych /81/ 445-68-41 Brak e-maila
mgr inż. Bożek Łukasz Centrum Kultury i Folkloru Wsi 81-441-14-92 Brak e-maila
mgr Bracław Marzena Studium Wychowania Fizycznego i Sportu /81/445-68-55 lub /81/445-62-09 Brak e-maila
mgr Brodacki Grzegorz Sekcja ds. Analiz Ekonomicznych i Planowania 81-445-67-28
« 1234[ 5 ]678910 z 68 »


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie