WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
www: http://www.up.lublin.pl/937/
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, profesor zwyczajny
tel. 81 528 47 07, pok 126
e-mail: genp53@interia.pl

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, profesor zwyczajny, tel. 81 528 47 00, pok 106
  e-mail: gradzki@up.lublin.pl
 • prof. dr hab. Krzysztof Kostro, profesor zwyczajny, tel. 81-445-62-01
  e-mail: kkostro@wp.pl

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Łukasz Adaszek, profesor nadzwyczajny, tel. 81 5284665, 5284653, pok 323, 340 lab. elektroforet.
  e-mail: lukasz.adaszek@up.lublin.pl

Adiunkci

Asystenci

 • dr Marcin Kalinowski, asystent, tel. 81 5284664, 5284670, pok 322, 346 lab.
  e-mail: marcin.kalinowski@up.lublin.pl
 • dr Andrzej Żmuda, asystent, tel. 81 528 46 57, pok 305

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

 • dr Beata Dzięgiel, starszy technik, tel. 528-46-63
 • mgr Monika Figiel, starszy technik
 • lek. wet. Jacek Kutrzuba, st. specj. nauk. - techn. , tel. 81 5284627, 5284628, pok 33, 37, gabinet
  e-mail: jacek.kutrzuba@op.pl
 • dr Urszula Lisiecka, specjalista n-t, tel. 81-445-62-14
  e-mail: ula.lisiecka@op.pl
 • dr Agata Maziarka, specjalista inż.-techn.
 • dr Katarzyna Michalak-Zwierz, specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr Dorota Pietras-Ożga, specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Ewa Sinielewicz, st. technik, tel. 81 5284701, 5284704, pok 107, 130 - laboratorium biochem.
  e-mail: ewas7@o2.pl
 • lek. wet. Romana Wernicka-Furmaga, starszy specj. inżynieryjno-techniczny, tel. 81 5284702, 5284703, pok 128, sekretariat
  e-mail: epizoo@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Zdzisław Gliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-71