WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, prof. zwyczajny
tel. 81-445-69-00

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Zbigniew Bełkot, adiunkt, tel. 81-445-69-35
  • dr Waldemar Paszkiewicz, adiunkt, tel. 445-69-56
  • dr Renata Pyz-Łukasik, adiunkt, tel. 445-67-52

  Asystenci

  • lek. wet. Łukasz Drozd, asystent, tel. 81 445 62 56
  • dr Michał Gondek, asystent, tel. 81 445 62 - 56
  • lek. wet. Przemysław Knysz, asystent, tel. 81 445 65 – 24
  • lek. wet. Monika Maćkowiak-Dryka, asystent, tel. 81 445 65- 28
  • dr Monika Ziomek, asystent, tel. 81 445 65- 28

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Bilewicz-Pawlak, st. technik, tel. 81-445-68-08
  • mgr Małgorzata Pastucha, starszy technik, tel. 81 445 68 – 08
  • Zbigniew Romanek, technik, tel. 81-445-67-56

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska, prof.emerytowany, tel. 81-445-68-91
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie