WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Władysław Wawron, profesor zwyczajny
tel. 81-445-61-15
e-mail: wladyslaw.wawron@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Leszek Krakowski, prof. zwyczajny, tel. 81-445-61-69
    e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, prof. zwyczajny, tel. 81-445-61-72
    e-mail: zygmunt.wrona@up.lublin.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr Kamila Baryła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 445-60-99
  • mgr Monika Bochenek, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 445-61-74
  • mgr Kamila Łabęcka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74 / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt