WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Władysław Wawron, profesor zwyczajny
tel. 81-445-61-15

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Leszek Krakowski, prof. zwyczajny, tel. 81-445-61-69
  / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, prof. zwyczajny, tel. 81-445-61-72
  / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Adiunkci

 • dr Mariola Bochniarz, adiunkt, tel. 81-445-61-74
 • dr hab. Piotr Brodzki, adiunkt, tel. 81-445-66-52
  e-mail: wetdoc@interia.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • dr hab. Roman Dąbrowski, adiunkt, tel. 445-61-68
 • dr Roland Kusy, adiunkt, tel. 445-65-71
 • dr Tomasz Piech, adiunkt, tel. 445-61-96
  e-mail: tomasz.piech@UP.lublin.pl
 • dr hab. Marek Szczubiał, adiunkt, tel. 81-445-61-98

Pozostali pracownicy

 • mgr Kamila Baryła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 445-60-99
 • mgr Monika Bochenek, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 445-61-74
 • lek. wet. Emilia Chmiel, st. technik, tel. 81-445-61-70
  e-mail: emilachmiel@wp.pl
 • mgr Kamila Łabęcka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74 / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie