WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Roman Dąbrowski, adiunkt
tel. 81-445-61-68
e-mail: roman.dabrowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Leszek Krakowski, profesor zwyczajny, tel. 81-445-61-69
  e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

Adiunkci

Asystenci

 • lek. wet. Melania Pełczyńska-Socha, asystent, tel. 81-445-61-72
  e-mail: melania.pelczynska@gmail.com / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

Pozostali pracownicy

 • mgr Kamila Baryła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-99
  e-mail: kamila.baryla@up.lublin.pl
 • mgr Monika Bochenek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
  e-mail: monikabochenek.up@interia.pl
 • mgr Kamila Łabęcka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
  e-mail: kamila.labecka@vp.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Władysław Wawron, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu