WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-65

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Cezary Kowalski, prof. zwyczajny, tel. 81-445-60-88
  / Zakład Farmakologii

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Jose Valverde Piedra, profesor nadzwyczajny, tel. 445-68-04
  / Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska

Adiunkci

 • dr Artur Burmańczuk, adiunkt, tel. 445-68-54
  / Zakład Farmakologii
 • dr Agnieszka Chałabis-Mazurek, adiunkt, tel. 81-445-67-42
  / Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, adiunkt, tel. 81-445-67-83
  / Zakład Patofizjologii
 • dr Beata Łebkowska-Wieruszewska, adiunkt / Zakład Farmakologii
 • dr Joanna Wessely-Szponder, adiunkt, tel. 81-445-67-74
  / Zakład Patofizjologii
 • dr Marta Wójcik, adiunkt, tel. 445-67-74
  / Zakład Patofizjologii
 • dr Rafał Zań, adiunkt, tel. 445-68-54
  / Zakład Farmakologii

Pozostali pracownicy

 • lek. wet. Krystyna Kursa, st. specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14 / Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Monika Osypiuk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-68
  e-mail: monika.ozon@op.pl / Zakład Farmakologii
 • Bożena Polska, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-04 / Zakład Farmakologii
 • mgr inż. Andrzej Rumniak, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  / Zakład Patofizjologii
 • lek. wet. Elżbieta Tusińska, st. specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  / Zakład Patofizjologii
 • Grażyna Wołosiuk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14 / Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany, tel. 81-445-68-14 / Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-65 / Zakład Farmakologii
 • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-83 / Zakład Patofizjologii


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie