WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-96
e-mail: grazyna.ziolkowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor zwyczajny

Adiunkci

  • dr Sebastian Gnat, adiunkt, tel. 81-445-60-08
  • dr hab. Aneta Nowakiewicz, adiunkt, tel. 445-60-08
    e-mail: anetanowakiewicz@op.pl

Asystenci

  • lek. wet. Aleksandra Trościańczyk, asystent

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Kostruba, specj. nauk. - techn., tel. 81-445-60-14
  • Mgr inż. Beata Pogoda, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49