WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzwyczajny
tel. 445-60-86
e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy

    • Mgr Dagmara Stasiek, starszy technik