WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzwyczajny
tel. 445-60-86

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Maciej Grzybek, adiunkt, tel. 81 445 69 29
  • dr Maria Studzińska, adiunkt, tel. 445-66-89
  • dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak, adiunkt, tel. 81 445 69 29

  Asystenci

  • dr Marta Demkowska-Kutrzepa, asystent, tel. 81 445-60-58
  • dr Monika Roczeń-Karczmarz, asystent, tel. 81 445 60 58

  Pozostali pracownicy

  • Mgr Dagmara Stasiek, starszy technik
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie