WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Renata Urban-Chmiel, prof. nadzwyczajny
tel. 81-445-60-36

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki, profesor zwyczajny, tel. 81-445-60-32

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Marta Dec, adiunkt, tel. 445-69-65
  • dr Agnieszka Marek, adiunkt, tel. 445-60-80
  • dr Anna Nowaczek, adiunkt, tel. 81-445-69-10
  • dr wet. Andrzej Puchalski, adiunkt, tel. 81-445-69-65
  • dr Dagmara Stępień-Pyśniak, adiunkt, tel. 81-445-69-10

  Asystenci

  • dr Ewelina Pyzik, asystent, tel. 81-445-60-80
  • lek. wet. Diana Stęgierska, asystent, tel. 445-67-38

  Pozostali pracownicy

  • dr Magdalena Frajnt, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-38
  • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
   e-mail: rudykurczak@tlen.pl
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie