WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Histologii i Embriologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
www: http://www.histologia.up.lublin.pl/
Kierownik: prof.dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, prof.nadzw.
tel. 81-445-68-59

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr Aleksndra Krawczyk, adiunkt, tel. 445-68-49

  Asystenci

  • lek. wet. Karol Rycerz, asystent, tel. 81 445 66 63, pok. 203

  Wykładowcy

  • dr Agata Wawrzyniak, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-72

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Małgorzata Stola, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-62, 81-445-67-41
  • lek.wet. Renata Szewerniak, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-41

  Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Regina Cybulska, prof.emerytowany, tel. 81-445-66-63
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie