WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Farmakologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kowalski, prof. zwyczajny
tel. 81-445-60-88

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Artur Burmańczuk, adiunkt, tel. 445-68-54
  • dr Beata Łebkowska-Wieruszewska, adiunkt
  • dr Rafał Zań, adiunkt, tel. 445-68-54

  Pozostali pracownicy

  • mgr Monika Osypiuk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-68
   e-mail: monika.ozon@op.pl
  • Bożena Polska, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-04

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-65
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie