WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26




Zakład Patofizjologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-65

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, adiunkt, tel. 81-445-67-83
  • dr Joanna Wessely-Szponder, adiunkt, tel. 81-445-67-74
  • dr Marta Wójcik, adiunkt, tel. 445-67-74

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Andrzej Rumniak, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  • lek. wet. Elżbieta Tusińska, st. specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-83
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie