WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Jose Valverde Piedra, profesor nadzwyczajny
tel. 445-68-04
e-mail: jose.valverde@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Krystyna Kursa, st. specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14
  • Grażyna Wołosiuk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany, tel. 81-445-68-14