WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
kierownik: dr hab. Iwona Taszkun, adiunkt
tel. 81 528 46 11, pok. 215, bud. A.

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • lek. wet. Grzegorz Kalisz, asystent, tel. 81 528 46 07, pok 209, bud. A.

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Mirosława Maj-Martyniuk, starszy specj. inżynieryjno-techniczny, tel. 81 528 46 21, pok 227, bud A
    e-mail: majm@poczta.onet.pl
  • mgr Wiesław Sitkowski, st. spec. naukowo-techniczny, tel. 81 528 46 13, pok 217, bud A
    e-mail: ws.sitkowski@gmail.com

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, prof. emerytowany, tel. 81-445-65-98


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie