WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Krzysztof Lutnicki, profesor nadzwyczajny
tel. 81-528-46-17
e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • Henryka Gnaś, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-23
  • mgr Anna Łuć, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-38
   e-mail: aluc@poczta.onet.pl
  • dr Małgorzata Olech, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-22
   e-mail: malgorzata.olech@up.lublin.pl