WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krakowski, prof. zwyczajny
tel. 81-445-61-69

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, prof. zwyczajny, tel. 81-445-61-72

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr Kamila Łabęcka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie