WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr Piotr Dębiak, adiunkt
tel. 81-445-61-55

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  • dr Renata Komsta, adiunkt, tel. 445-61-55
  • dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak, adiunkt, tel. 81-445-61-55
    e-mail: anna.lojszczyk@gmail.com

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Barbara Lisiak, starszy specj. nauk. - techn., tel. 81-445-67-72, 81-445-61-46
  • lek. wet. Piotr Twardowski, specj. nauk. - techniczny, tel. 81-445-61-46

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Koper, prof.emerytowany, tel. 81-445-61-54


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie