WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dziekanat WMW

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: mgr inż. Agata Rutkowska, Kierownik Dziekanatu
tel. 81-445-66-61

Pozostali pracownicy

  • Maria Niedźwiadek, specjalista, tel. 81-445-65-65
  • Janusz Parakowski, specjalista, tel. 81-445-65-65
  • mgr inż. Sylwia Śpiewak, specjalista
  • Mariola Wójcik, starszy referent


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie