WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Biochemii

www: http://www.biochwet.up.lublin.pl/
Kierownik: prof.dr hab. Marta Kankofer, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-08

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Witold Kędzierski, adiunkt, tel. 445-67-86
  • dr Jacek Wawrzykowski, adiunkt, tel. 81-445-69-80

  Asystenci

  • mgr inż. Monika Franczyk, asystent

  Wykładowcy

  • lek. wet. Ewa Sobieraj-Chudek, wykładowca, tel. 81-445-65-76

  Pozostali pracownicy

  • mgr Michał Danielak, starszy technik, tel. 445-68-37
  • mgr inż. Łukasz Krzyszczak, pracownik gospodarczy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Podolak-Majczak, prof.emerytowany
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie