WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Fizjologii Zwierząt

www: http://www.fizjologia.up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Iwona Puzio, adiunkt
tel. 81-445-69-32

Adiunkci

 • dr Barbara Badzian, adiunkt, tel. 81-445-60-52
 • dr Marek Bieńko, adiunkt, tel. 81-445-69-30
 • dr Małgorzata Kapica, adiunkt, tel. 81-445-60-77
 • dr Sylwester Kowalik, adiunkt, tel. 81-445-67-95
 • dr Marta Pawłowska, adiunkt, tel. 81-445-60-47
 • dr hab. Radosław Radzki, adiunkt, tel. 81-445-60-69
 • dr Sylwia Szymańczyk, adiunkt, tel. 81-445-60-77
 • dr hab. Marcin Tatara, adiunkt, tel. 81-445-69-50
 • dr hab. Ewa Tomaszewska, adiunkt, tel. 81-445-69-63

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Ireneusz Banasiewicz, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-73
 • mgr inż. Wioletta Giżka, starszy technik, tel. 81-445-69-73
 • mgr Jolanta Stec, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-68
 • dr Adam Wasak, st. specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 445-65-11

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Tadeusz Studziński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-50


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie