WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki, profesor zwyczajny
tel. 81-445-60-32
e-mail: andrzej.wernicki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor zwyczajny / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor zwyczajny, tel. 81-445-66-96
  e-mail: grazyna.ziolkowska@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-07 / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzwyczajny, tel. 445-60-86
  e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr hab. Renata Urban-Chmiel, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-60-36
  e-mail: renata.urban@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Adiunkci

 • dr Marta Dec, adiunkt, tel. 445-69-65
  e-mail: marta.dec@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Sebastian Gnat, adiunkt, tel. 81-445-60-08 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr Maciej Grzybek, adiunkt, tel. 81 445 69 29
  e-mail: maciej.grzybek@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr hab. Leszek Guz, adiunkt, tel. 445-60-50
  e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • dr Agnieszka Marek, adiunkt, tel. 445-60-80
  e-mail: agnieszka.kolasa@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Anna Nowaczek, adiunkt, tel. 81-445-69-10 / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr hab. Aneta Nowakiewicz, adiunkt, tel. 445-60-08
  e-mail: anetanowakiewicz@op.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr wet. Andrzej Puchalski, adiunkt, tel. 81-445-69-65
  e-mail: andrzej.puchalski@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Dagmara Stępień-Pyśniak, adiunkt, tel. 81-445-69-10
  e-mail: dagmara.stepien@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Maria Studzińska, adiunkt, tel. 445-66-89
  e-mail: maria.studzinska@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak, adiunkt, tel. 81 445 69 29
  e-mail: klaudiusz.szczepaniak@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Asystenci

 • dr Marta Demkowska-Kutrzepa, asystent, tel. 81 445-60-58
  e-mail: marta.demkowska@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • lek. wet. Krzysztof Puk, asystent, tel. 445-69-06 / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • dr Ewelina Pyzik, asystent, tel. 81-445-60-80
  e-mail: ewelina.pyzik@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Monika Roczeń-Karczmarz, asystent, tel. 81 445 60 58
  e-mail: monika.roczen-karczmarz@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • lek. wet. Diana Stęgierska, asystent, tel. 445-67-38 / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • lek. wet. Aleksandra Trościańczyk, asystent / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Pozostali pracownicy

 • dr Magdalena Frajnt, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-38
  e-mail: magdalena.frajnt@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Anna Grochoła, specjalista inzynieryjno-techniczny / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • mgr inż. Anna Kostruba, specj. nauk. - techn., tel. 81-445-60-14 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • Mgr inż. Beata Pogoda, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • Mgr Dagmara Stasiek, starszy technik / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
  e-mail: rudykurczak@tlen.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków