WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof.dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, prof.nadzw.
tel. 81-445-68-59

Jednostki podległe

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof. dr hab. Marcin Arciszewski, prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-24
  e-mail: mb.arciszewski@wp.pl / Zakład Anatomii Zwierząt

Adiunkci

 • dr Aleksndra Krawczyk, adiunkt, tel. 445-68-49 / Zakład Histologii i Embriologii
 • dr Małgorzata Matysek, adiunkt, tel. 81-445-65-82
  / Zakład Anatomii Zwierząt
 • dr Radosław Szalak, adiunkt, tel. 445-65-78
  / Zakład Anatomii Zwierząt
 • dr Anna Zacharko-Siembida, adiunkt, tel. 445-69-43
  e-mail: asiembida13@wp.pl / Zakład Anatomii Zwierząt

Asystenci

 • lek. wet. Aleksandra Górska, asystent, tel. 81-445-67-37
  e-mail: a.gorska.up@gmail.com / Zakład Anatomii Zwierząt
 • lek. wet. Sylwia Mozel, asystent, tel. 81-445-65-18 / Zakład Anatomii Zwierząt
 • lek. wet. Anna Radlińska, asystent, tel. 81-445-67-37
  e-mail: anna.radlinska@gmail.com / Zakład Anatomii Zwierząt
 • lek. wet. Karol Rycerz, asystent, tel. 81 445 66 63, pok. 203 / Zakład Histologii i Embriologii
 • lek. wet. Dariusz Wolski, asystent, tel. 445-68-75
  / Zakład Anatomii Zwierząt

Wykładowcy

 • dr Bolesław Strzałka, st. wykładowca, tel. 81-445-66-68
  / Zakład Anatomii Zwierząt
 • dr Agata Wawrzyniak, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-72
  / Zakład Histologii i Embriologii

Pozostali pracownicy

 • Ryszard Gronowski, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-55 / Zakład Anatomii Zwierząt
 • mgr inż. Roman Lalak, specj. nauk. - techn., tel. 81-445-67-14
  e-mail: roman904@interia.pl / Zakład Anatomii Zwierząt
 • mgr inż. Małgorzata Stola, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-62, 81-445-67-41
  / Zakład Histologii i Embriologii
 • lek.wet. Renata Szewerniak, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-41
  / Zakład Histologii i Embriologii
 • inż. Cezary Winiarczyk, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14 / Zakład Anatomii Zwierząt

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Regina Cybulska, prof.emerytowany, tel. 81-445-66-63 / Zakład Histologii i Embriologii


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie