WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Wojciech Łopuszyński, adiunkt
tel. 81-445-61-62
e-mail: wojciech.lopuszynski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • lek. wet. Kamila Bulak, asystent

Pozostali pracownicy

  • Dorota Dąbrowska, technik, tel. 81-445-61-65
  • Karol Kluch, pracownik gospodarczy
  • Hanna Kuczyńska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-61

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki, profesor emerytowany, tel. 81-445-61-66
    e-mail: zbigniew.nozdryn-plotnicki@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Bolesław Rubaj, profesor emerytowany, tel. 81-445-61-61