WET   Witamy na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej!


20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 445-65-65, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Anatomii Patologicznej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Wojciech Łopuszyński, adiunkt
tel. 81-445-61-62

Adiunkci

  • dr Piotr Listos, adiunkt, tel. 445-61-63
  • dr Jacek Piórkowski, adiunkt, tel. 445-61-63
  • dr Anna Śmiech, adiunkt, tel. 445-61-64

Asystenci

  • lek. wet. Kamila Bulak, asystent

Pozostali pracownicy

  • Dorota Dąbrowska, technik, tel. 81/445-61-65
  • Karol Kluch, pracownik gospodarczy
  • Hanna Kuczyńska, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-66

Profesorowie emerytowani

  • prof dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki, profesor emerytowany, tel. 81-445-61-66
  • prof. dr hab. Bolesław Rubaj, prof.emerytowany, tel. 81-445-61-61


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie