wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: prof. zw. dr hab. Franciszek Kluza, profesor zwyczajny
tel. 81-461-00-61, w. 115

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Dariusz Góral, adiunkt, tel. 461-00-61 w. 145
  • dr hab. Katarzyna Kozłowicz, adiunkt, tel. w. 117

  Asystenci

  • dr inż. Marek Domin, asystent, tel. w. 117

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Piotr Nakonieczny, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. w. 117
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie