wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531-97-34, fax 81-531-83-29
e-mail: TKR@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Stanisław Parafiniuk, adiunkt
tel. 81 531-97-34

Jednostki podległe

Profesorowie nadzwyczajni

 • profesor Edmund Lorencowicz, profesor nadzwyczajny, tel. 81 531-97-36; kom.603708999
  / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych
 • prof.dr hab. Janusz Nowak, profesor nadzwyczajny, tel. 81 531-97-33 / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych

Adiunkci

 • dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska, adiunkt, tel. 81 531-97-31
  / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych
 • dr hab. Sławomir Kocira, adiunkt, tel. 81 531-97-35
  / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr inż. Milan Koszel, adiunkt, tel. 81 531-97-32
 • dr inż. Artur Kraszkiewicz, adiunkt, tel. 81 531-97-31
  / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych

Asystenci

 • mgr inż. Anna Krawczuk, asystent, tel. 81-531-97-30 / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • mgr inż. Marek Milanowski, asystent, tel. 81-531-97-30
 • dr inż. Artur Przywara, asystent, tel. 81 531-97-32 / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzen Ekoenergetycznych

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Lidia Duda, starszy specjalista inż.-techn., tel. 81 531-97-29 / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr inż. Witold Kowalik, specjalista, tel. 81 531-97-29 / Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemikaliów
 • Marian Przywara, specjalista, tel. 81 531-97-29
  / Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemikaliów

Doktoranci

 • mgr inż. Kamil Depo, doktorant / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • mgr Alaa Kamel Subr, doktorant, tel. 81 531-97-29 / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • mgr inż. Magdalena Kołtun, doktorant / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Józef Sawa, profesor emerytowany, tel. 81 531-97-35
  , www / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel, profesor emerytowany, tel. 81 531-97-34


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie