wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Łysiak, adiunkt
tel. 81 461 06 89 lub 81 461 00 61 w. 105

Adiunkci

  • dr hab. inż. Ryszard Kulig, adiunkt, tel. 461 00 61 w. 139
  • dr hab. inż. Renata Różyło, adiunkt, tel. 461 00 61 w. 108
  • dr hab. Stanisław Skonecki, adiunkt, tel. 461 00 61 w. 110

Asystenci

  • dr inż. Monika Wójcik, asystent, tel. 461 00 61 w.108

Pozostali pracownicy

  • dr inż. Sławomir Gawłowski, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81 461 00 61 w. 130
  • dr inż. Adam Zdybel, st. specjalista n-t, tel. 461 00 61 w. 128

Doktoranci

  • mgr inż. Jawad Kadhim Zeyad AL Aridhee, doktorant

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Laskowski, profesor emerytowany, tel. 81-461-06-89, 461 00 61 w. 129


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie