wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Energetyki i Środków Transportu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Piekarski, profesor zwyczajny
tel. 81 531 97 17, 531 97 25
e-mail: wieslaw.piekarski@up.lublin.pl, keip@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Agnieszka Dudziak, asystent, tel. 81 531 97 26 + fax
   e-mail: agnieszka.dudziak@up.lublin.pl / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr Wojciech Gołębiowski, starszy technik, tel. 81 531 97 22
  • mgr inż. Tomasz Kramek, starszy specjalista inż.-techn., tel. 81 531 97 22
  • dr Aneta Puchała, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 97 16 + fax

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Burski, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81 531 97 14
  • prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski, prof.emerytowany