wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Energetyki i Środków Transportu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Piekarski, profesor zwyczajny
tel. 81 531 97 17, 531 97 25

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. Sławomir Juściński, adiunkt, tel. 81 531 97 28
   / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
  • dr inż. Paweł Krzaczek, adiunkt, tel. 81 531 97 19
  • dr inż. Andrzej Kuranc, adiunkt, tel. 81 531 97 19
  • dr inż. Grzegorz Maj, adiunkt, tel. 81 531 97 20
  • dr inż. Krzysztof Plizga, adiunkt, tel. 81 531 97 15
  • dr hab. inż. Marcin Rychter, adiunkt
  • dr hab. inż. Tomasz Słowik, adiunkt, tel. 81 531 97 23
  • dr Beata Stasińska, adiunkt, tel. 81 531 97 25
  • dr hab. Monika Stoma, adiunkt, tel. 81 531 97 26 / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
  • dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, adiunkt, tel. 81 531 97 24
  • dr hab. inż. Grzegorz Zając, adiunkt, tel. 81 531 97 21

  Asystenci

  • mgr inż. Agnieszka Dudziak, asystent, tel. 81 531 97 26 + fax
   / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

  Wykładowcy

  • dr inż. Jacek Wasilewski, starszy wykładowca, tel. 81 531 97 15

  Pozostali pracownicy

  • mgr Wojciech Gołębiowski, starszy technik, tel. 81 531 97 22
  • mgr inż. Ryszard Gołota, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 97 20
   / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
  • mgr inż. Tomasz Kramek, starszy specjalista inż.-techn., tel. 81 531 97 22
  • dr Aneta Puchała, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 97 16 + fax

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zbigniew Burski, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81 531 97 14
  • prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski, prof.emerytowany
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie