wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Fizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, profesor zwyczajny
tel. 81 445 69 19

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Marta Arczewska, adiunkt, tel. 81-445-69-05
   / Zakład Biofizyki
  • dr Arkadiusz Matwijczuk, adiunkt, tel. 81 445 65 64
   / Zakład Biofizyki
  • dr Siemowit Muszyński, adiunkt, tel. 81-445-69-05
   / Pracownia Mechaniki
  • dr hab inż. Andrzej Stępniewski, adiunkt, tel. 81- 445 69 34
   / Pracownia Mechaniki
  • dr hab. Agnieszka Sujak, adiunkt, tel. 81- 445 69 37
   / Zakład Biofizyki
  • dr Izabela Świetlicka, adiunkt, tel. 81-445-69-05
   / Zakład Fizyki Stosowanej

  Asystenci

  • dr Anna Ciupak, asystent, tel. 81- 445 68 99
   / Zakład Fizyki Stosowanej
  • dr Grzegorz Czernel, asystent, tel. 81- 445 68 92
   / Zakład Biofizyki
  • dr inż. Agata Dziwulska-Hunek, asystent, tel. 81-445-69-09
   / Zakład Fizyki Stosowanej
  • mgr inż. Karolina Siedliska, asystent, tel. 81-445-69-05 / Pracownia Mechaniki

  Wykładowcy

  • dr Krzysztof Kornarzyński, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-67
   / Zakład Fizyki Stosowanej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Konrad Kania, starszy technik, tel. 81-445-68-92
  • mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-85
  • dr Alicja Matwijczuk, starszy technik, tel. 81-445 68 99 / Zakład Biofizyki
  • mgr inż. Piotr Ścibak, starszy technik, tel. 81-445-68-92 / Pracownia Mechaniki

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-34
   / Zakład Fizyki Stosowanej
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie