wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Inżynierii Procesowej

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor zwyczajny
tel. 81-461-06-83

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr inż. Marcin Mitrus, adiunkt, tel. 81 461 00 61 w.118
  • dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, adiunkt, tel. w. 119
  • dr hab. Agnieszka Wójtowicz, adiunkt, tel. 81 461 00 61 w.118

  Asystenci

  • dr inż. Maciej Combrzyński, asystent

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Stanisław Juśko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. w. 134
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie