wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Inżynierii Procesowej

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor zwyczajny
tel. 81-461-06-83
e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    • dr inż. Maciej Combrzyński, asystent

    Pozostali pracownicy