wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 96 11
Kierownik: dr hab. Andrzej Marczuk, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531 96 61, 81 531 9610

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. inż. Kazimierz Wrotkowski, adiunkt, tel. 81 531 96 07

  Asystenci

  • mgr inż. Jacek Caban, asystent
  • mgr inż. Wojciech Misztal, asystent, tel. 81 531 96 08
  • mgr inż. Mateusz Sopoćko, asystent

  Wykładowcy

  • dr inż. Andrzej Turski, starszy wykładowca, tel. 81 531 96 09

  Pozostali pracownicy

  • Waldemar Goral, specjalista, tel. 81 531 96 11

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Jan Koziej, prof.emerytowany
  • prof. dr hab. Andrzej Kwieciński, prof.emerytowany, tel. 81-531-83-12
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie