wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 97 42
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tanaś, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531 97 40

Profesorowie zwyczajni

  • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, profesor zwyczajny, tel. 81 531 97 41

Profesorowie nadzwyczajni

  • prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, profesor nadzwyczajny, tel. 81 531 97 43

Adiunkci

  • dr hab. Mariusz Szymanek, adiunkt, tel. 81 531 97 37

Asystenci

  • mgr inż. Maciej Sprawka, asystent

Pozostali pracownicy

  • Grażyna Klepka, specjalista
  • dr Wojciech Żak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 97 39

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, prof. emerytowany, tel. 81 531 97 37
  • prof. dr hab. Jan Gieroba, prof.emerytowany


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie