wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Podstaw Techniki

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50A | 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531 96 88

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor zwyczajny
  / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. inż. Jerzy Grudziński, adiunkt, tel. 461-00-61 w. 224
   / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Jacek Kapica, adiunkt, tel. 81 531 96 95
   / Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
  • dr inż. Piotr Maksym, adiunkt, tel. 81 531 97 48
   / Zakład Ergonomii
  • dr hab. Halina Pawlak, adiunkt, tel. 81 531 97 46
   / Zakład Ergonomii
  • dr hab. inż. Jacek Skwarcz, adiunkt
   / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
  • dr hab. inż. Anna Stankiewicz, adiunkt, tel. 81-531-97-72
   / Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych

  Asystenci

  • dr inż. Agnieszka Buczaj, asystent / Zakład Ergonomii
  • mgr inż. Karolina Czarnacka, asystent / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • mgr inż. Monika Krzywicka, asystent / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Piotr Makarski, asystent, tel. 81 531 96 96
   / Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
  • dr inż. Anna Pecyna, asystent, tel. 81 531 97 47
   / Zakład Ergonomii
  • mgr inż. Dariusz Siłuch, asystent / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych

  Wykładowcy

  • dr Henryk Kozłowski, st. wykładowca
  • dr inż. Marek Ścibisz, starszy wykładowca, tel. 81 531 96 94
   / Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Łukasz Bolibok, st.technik, tel. 81 461 06 05
   / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
  • mgr inż. Magda Drabowicz-Żybura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 96 89
  • mgr inż. Krzysztof Jasiński, st. specjalista n-t, tel. 81 461 06 05, 81 461 00 61 w. 227
   / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • mgr inż. Piotr Ścibisz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81 531 96 93 / Zakład Ergonomii
  • Ireneusz Walencik, specjalista, tel. 81 531 96 93 / Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie