wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Fizyki Stosowanej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, profesor zwyczajny
tel. 81 445 69 19

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Izabela Świetlicka, adiunkt, tel. 81-445-69-05

  Asystenci

  • dr Anna Ciupak, asystent, tel. 81- 445 68 99
  • dr inż. Agata Dziwulska-Hunek, asystent, tel. 81-445-69-09

  Wykładowcy

  • dr Krzysztof Kornarzyński, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-67

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-34
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie