wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63




Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50A
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor zwyczajny
tel.

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr hab. inż. Jacek Skwarcz, adiunkt

  Asystenci

  • mgr inż. Dariusz Siłuch, asystent

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Łukasz Bolibok, st.technik, tel. 81 461 06 05
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie