wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Inżynierii Ekologicznej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81 532 06 44

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, adiunkt
  • dr inż. Antoni Grzywna, adiunkt, tel. 81-532-06-44
  • dr Alina Kowalczyk-Juśko, adiunkt
  • dr inż. Magdalena Patro, adiunkt, tel. 81-524-81-28
   e-mail: magdalenapatro@wp.pl
  • dr Magdalena Suchora, adiunkt
  • dr inż. Tomasz Zubala, adiunkt, tel. 81-524-81-47
   e-mail: zubala@op.pl

  Asystenci

  • mgr inż. Arkadiusz Malik, asystent

  Wykładowcy

  • dr inż. Eugeniusz Popławski, starszy wykładowca, tel. 81-532-06-44

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Agnieszka Micek, specjalista, tel. 81-532-06-44
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie