wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, profesor zwyczajny
tel. 81 531 97 56

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr inż. Marek Boryga, adiunkt, tel. 81 531 97 65
  • dr inż. Paweł Kołodziej, adiunkt, tel. 81 531 97 65
  • dr hab. Zbigniew Krzysiak, adiunkt, tel. 81 531 97 54
  • dr inż. Waldemar Samociuk, adiunkt, tel. 81 531 97 54
  • dr Anna Skic, adiunkt, tel. 81 531 97 58
  • dr hab. inż. Zbigniew Stropek, adiunkt, tel. 81 531 97 64

  Asystenci

  • mgr inż. Karolina Beer-Lech, asystent, tel. 81 531 97 58

  Wykładowcy

  • dr inż. Grzegorz Bartnik, starszy wykładowca, tel. 81 531 97 65
  • dr inż. Jan Sobechowicz, starszy wykładowca, tel. 81 531 97 54

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Mitura, specjalista, tel. 81 531 97 55
  • Elżbieta Paczek, specjalista, tel. 81 531 97 55
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie