wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Józef Kowalczuk, profesor nadzwyczajny
tel. 81 531 96 54
e-mail: jozef.kowalczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy