CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZgłoszenia patentowe

« wstecz

     

ZGŁOSZENIA WNIOSKÓW

o udzielenie patentu na wynalazek  / prawa ochronnego na wzór użytkowy

(zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, które zostały opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego)  

 

Nazwa wynalazku

Nr zgłoszenia/ rodzaj

 

Data zgłoszenia

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni
Uprawniony

 

Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha.

 

400810  patent

 

Data zgłoszenia

2012-09-17

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

prof. dr hab. Anna Wójcikowska Kapusta

dr inż. Grażyna Żukowska

dr inż. Marta Bik - Mołodzińska

 Wydział Agrobioiżynierii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Sposób otrzymywania ergosterolu

 

406288 patent

 

Data zgłoszenia

2013-11-27

 

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

mgr Aneta Sławińska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego

406487 patent

 

Data zgłoszenia

2013-12-13

mgr Marcin Podleśny

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

mgr Jakub Wyrostek

mgr Tomasz Czernecki

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Nowe analogi 2-(2,4-dihydroksyfenolo)-3'H-spiro[benzo[d][1,3]tiazyno-4,1'-izobenzofuran]-3'-onu oraz sposób ich otrzymywania.

406796 patent

 

Data zgłoszenia

2014-01-07

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy
prof. dr hab. Joanna Matysiak
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Wrocław
Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich

 

407532 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

 prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Sposób wytwarzania sztucznej gleby

 

407533 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

  prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów spożywczych

 

408546 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Makaron błyskawiczny oraz sposób wytwarzania makaronu błyskawicznego

 

408547 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek

 

408545 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
mgr inż. Stanisław Juśko
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych

 

408544 patent

 

Data zgłoszenia

2014-06-13

 

 dr hab. Agnieszka Wójtowicz
dr inż. Tomasz Oniszczuk
prof. dr hab. Leszek Mościcki
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Preparat do zastosoawania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół

 

408774 patent

 

Data zgłoszenia

2014-07-07

 

dr hab. Grzegorz Borsuk Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Chemi Organicznej PAN
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

 

Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych

 

 

408947 patent

 

Data zgłoszenia

2014-07-21

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Piec tunelowy

 

408308 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski

dr inż Dariusz Plichta

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Suszarnia tunelowa

 

408309 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej

410743

patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
 
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnej

410744 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców do budownictwa drogowego

410745 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

 prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stanowisko do badań udarowych

410974 patent

 

Data zgłoszenia

2015-01-16

dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rozpylacz szczelinowy

412369

patent

 

Data

zgłoszenia

2015-05-08

dr inż. Witold Kowalik

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

b.d. Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii

Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wallon Agriculture Research Centre, Belgia

 

System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego kości oraz sposób prowadzenia oceny

413247

patent

 

Data zgłoszenia

2015-07-23

prof. dr hab. Andrzej Stępniewski

Wydział Inżynierii

Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

413584

patent

 

 

Data zgłoszenia 2015-08-18

 - Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych

413594

patent

 

Data zgłoszenia

2015-08-19

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób obróbki ziemniaków do celów gastronomicznych

413795

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

dr hab. Zbigniew Kobus

dr hab. Jacek Mazur

prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

b.d. Wojciech Matecki

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, MEGA Sp. z o.o. Bełżyce

Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu

413796

patent

 

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

b.d. Robert Kufel

prof. dr. hab. Tadeusz Siwiec

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

mgr inż. Aneta Pytka

dr inż. Magdalena Gizińska-Górna

dr inż. Michał Marzec

Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Agrobioinzynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGE Warszawa, CERAMIKA KUFEL Robert Kufel
Instalacja do akumulowania energii cieplnej

414224

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-30

dr Wojciech Płaska

prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ramka do mocowania próbek - kształtowa

123714 wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2015-01-16

dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ramka do mocowania próbek - płaska

123715 wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2015-01-16

dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie