CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZgłoszenia patentowe

« wstecz

 

ZGŁOSZENIA WNIOSKÓW

o udzielenie patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy

(zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wynalazku Nr zgłoszenia/ rodzaj Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej Uczelni Jednostka organizacyjna Uczelni Uprawniony Data zgłoszenia
Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego 406487 PATENT mgr Marcin Podleśny
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
mgr Piotr Jarocki
dr Tomasz Czernecki
Wydział Nauki o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2013-12-13
Nowe analogi 2-(2,4-dihydroksyfenolo)-3'H-spiro[benzo[d][1,3]tiazyno-4,1'-izobenzofuran]-3'-onu oraz sposób ich otrzymywania 406796 PATENT

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

prof dr hab. Joanna Matysiak

Wydział Nauki o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2014-03-14
Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich 407532 PATENT

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab.  Marian Wesołowski dr inż. Grażyna Żukowska

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta 

Wydział Agrobioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2014-03-14
Preparat do zastosoawania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół 408774 PATENT dr hab. Grzegorz Borsuk  Wydział Biologii, Nauki o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  2014-07-07
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców do budownictwa drogowego 410745 PATENT prof. dr hab. Stanisław Baran prof. dr hab. Marian Wesołowski Wydział Agrobioinżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2014-12-22
Stanowisko do badań udarowych 410974 PATENT

dr inż Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 2015-01-16
System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego kości oraz sposób prowadzenia oceny 413247 PATENT prof. dr hab. Andrzej Stępniewski Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2015-07-23
Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu 413796 PATENT

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Andrzej Marczuk mgr inż Aneta Pytka

dr inż. Magdalena Gzińsk-Górna

dr inż Michał Marzec

Wydział Inżynierii Produkcji/

Wydział Agrobioinżynieri

Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie /SGGE Warszawa / CERAMIKA KUFEL Robert Kufel 2015-09-02
Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności 415155 PATENT dr hab. Grzegorz Borsuk Wydział Biologii, Nauki o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie/

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej/

Uniwersytet Jagielloński

2015-12-07
Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego 415910 PATENT

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynieri Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2016-01-26
Filtr do uzdatniania i oczyszczania wody 416061 PATENT

dr hab. Dariusz Góral

prof. dr hab. Franciszek Kluza

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-02-08
Sposób wytwrzania chleba mieszanego 416138 PATENT dr hab. Renata Różyło Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-02-15
Biodegradowalna siatka do zabezpieczania wierchniej warstwy gleby 417261 PATENT dr hab. Sławomir Kocira Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie/

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2016-05-19
System zdalnej kontroli paneli fotowoltaicznych 417914 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-07-11
Belka opryskowa opryskiwacza polowego 419095 PATENT

mgr inż. Marek Malinowski

mgr Alaa Kamel Subr

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /

Wallon Agricultural Research Centre Belgia

2016-10-13
Model elektrowni wiatrowej 419213 PATENT

dr Krzysztof Kornarzyński

mgr inż. Piotr Ścibak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-10-21
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania 419483 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania 419484 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania 419494 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy  Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania 419485 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy  Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania 419486 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy  Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania 419487 PATENT

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii/

Wydział Agrobioinżynieri
Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-11-17
Ciągnik rolniczy o rozdzielonej hybrydowej trakcji napędu czterech kół 420593 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-02-20
Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie iniekcji 420665 PATENT

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-02-27
Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych 421946 PATENT

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

dr Arkadiusz Matwijczuk

dr Grzegorz Czernel

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-06-19
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania obecności alleli dominującego lub recesywnego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w genomie owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), kombinacja dwóch par starterów oraz sposób wykrywania układu alleli genu Pc39

422535 PATENT

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa

Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-08-11
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz sposób wykrywania allelu recesywnego genu Pc39 odporności na rdzę koronową w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) 422536 PATENT

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa
Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-08-11
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania oraz sposób wykrywania allelu dominującego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) 422537 PATENT

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa
Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-08-11
Fantom do wizualizacji rozkładu temperatury 423154 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela-Kuna-Broniowska

dr inż. Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-10-13
Fantom do określania przestrzennego rozkładu temperatur wewnątrz organizmu poddawanego nagrzewaniu niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, zwłaszcza dla hipertermii 423155 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela-Kuna-Broniowska

dr inż. Piotr Makarski
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-10-03
Dwupaliwowy układ zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym mieszaniną oleju napędowego i gazu LPG albo CNG 423304 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela-Kuna-Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-10-30
Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnychdo zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz prepearaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii 423363 PATENT prof. dr hab. Grzegorz Borsuk Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-11-06
Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia 423502 PATENT

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr Michał Pluta

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-11-20
Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia 423503 PATENT

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr Michał Pluta
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-11-20
Układ do pomiaru krzywizny i kontroli kształtu profili w giętarko - prostowarce 423690 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela-Kuna-Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-12-05
Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Azheimera 423794 PATENT

dr hab. Dominik Szwajgier

dr Kamila Borowiec

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-12-08
Przyrząd do wycinania próbek z cienkowarstwowych materiałów biologicznych i syntetycznych 424296 PATENT

mgr inż. Konrad Kania

prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

dr Anna Ciupak

dr Monika Greguła-Kania

Wydział Inynierii Produkcji/

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-01-17
Układ do wykrywania zjawiska dryfu oprysku 424313 PATENT

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela-Kuna-Broniowska

dr inż. Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcj Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-01-19
Preparat probiotyczno - fagowy mający zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia biegunek bydła wywołanych przez szczepy E.coli oraz sposób otrzymywania preparatu probiotyczno - fagowego 424314 PATENT

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel

dr Marta Dec

dr Andrzej Puchalski

dr Anna Nowaczek

lek. wet. Diana Stęgierska

prof. dr hab Cezary Kowalski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-01-19
Budka do hodowli pszczół samotnic 424549 PATENT

mgr inż. Aleksandra Ł

mgr inż. Paweł Gierasimiuk

dr hab. Aneta Strachecka

mgr inż. Michał Schulz

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-02-09
Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego 425113 PATENT

dr hab. inż. prof. Jacek Mazur

dr hab. inż. Marian Panasiewicz

prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak

dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-03
Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego 425114 PATENT dr hab. iz prof. Jacek Mazur

dr hab. inż. Marian Panasiewicz

prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak

dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak..
Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-03
Sposób jednostopniowego upłynniania natywnej skrobii 425116 PATENT

dr Kenneth O. Udeh

dr hab. Paweł Glibowski

dr Piotr Jarocki

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-06
Karma dla ślimaków hodowlanych jako zwierzęta laboratoryjne 245207 PATENT

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Leszek Guz

prof. dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-12
Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin 425429 PATENT

dr hab. Sławomir Kocira

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr inż. Milan Koszel

dr inż. Artur Przywara

Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-30
Sposób kontroli jakości dyszy rozpylacza 425487 PATENT

dr Paweł Kluza

dr hab. inz. Stanisław Parafiniuk

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-05-10
Preparat do użyźniania gleby i nawożenia roślin 425554 PATENT

dr Justyna Bohacz

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz - Kowalska

Michał Możejko

Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-05-15
 Zabawka dla prosiąt i warchlaków  425681 PATENT  prof. dr hab. Marek Babicz  Wydział Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki  Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-05-24
 Belka opryskowa opryskiwacza polowego 425727 PATENT

 dr hab. Stanisław Parafiniuk

mgr inż. Marek Milanowski

dr inż. Witold Kowalik

dr inż. Magdalena Kachel - Jakubowska

dr hab. Sławomir Kocira

 Wydział Inzynierii Produkcji  Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-05-25
Para oligonukleotydowych starterów do identyfikacji oraz sposób identyfikacji allelu dominującego genu Pm9 warunkującego odporność owsa (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego  425958 PATENT

 dr hab. Sylwia Okoń

mgr inż. Tomasz Ociepa

mgr inż Aleksandra Nucia

 Wydział Agrobioinzynierii  Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-06-18
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania  układu alleli genu Pm9 warunkującego odporność owsa (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego oraz sposób wykrywania układu alleli genu Pm9 425962 PATENT dr hab. Sylwia Okoń

mgr inż. Tomasz Ociepa

mgr inż Aleksandra Nucia

dr inż. Justyna Leśniowska - Nowak

Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-06-18
Sposób otrzymywania katalizatora palladowo - srebrowego stosowanego w reakcjach utleniania metanu

426127

PATENT

dr Beata Stasińska
dr hab. Inż. Grzegorz Maj
dr inż. Paweł Krzaczek
prof. dr hab. Wiesław Piekarski
dr Kamila Klimek
Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie /Politechnika Wrocławska / Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach / Mega sp. z o.o. / Polnet sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.  2018-06-29
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości ct2 i sposób wykrywania recesywnego genu karłowatości ct2 w roślinach żyta (Secale cereale L.). 426258 PATENT dr Agnieszka Grądzielewska Wydział Agrobioinzynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  2018-07-09
Sposób wyznaczania kształtu dyszy rozpylacza szczelinowego oraz rozpylacz szczelinowy o dyszy mającej kształt wyznaczony tym sposobem 426313 PATENT

dr hab. Jacek Wawrzosek

dr hab. Stanisław Parafiniuk

Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-07-12
Sprzęgło podatne 426558 PATENT dr hab. Marek Boryga
dr inż. Paweł Kołodziej
prof. dr hab.Krzysztof Gołacki
Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-08-06
Sprzęgło podatne 426559 PATENT dr hab. Marek Boryga
dr inż. Paweł Kołodziej
prof. dr hab.Krzysztof Gołacki
Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie  2018-08-06
Zestaw uprawowy 125856 WZÓR UŻYTKOWY dr hab. Sławomir Kocira Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2016-12-15
Bieżnia do badań koni i kuców 126799 WZÓR UŻYTKOWY

dr Michał Pluta

dr hab. Ryszard Kolstrung

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2017-11-20
Skrzynka do zbioru, przechowywania i transportu owoców miękkich 126925 WZÓR UŻYTKOWY

prof. dr hab. Mrian Panasiewicz

dr hab. inż. Jacek Mazur

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

dr hab. inż. Paweł Sobczak

Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-01-04
Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego 127209 WZÓR UŻYTKOWY

dr hab. inż. Jacek Mazur

prof. dr hab. Mrian Panasiewicz

dr hab. inż. Paweł Sobczak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-03
Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego 127213 WZÓR UŻYTKOWY

dr hab. inż. Jacek Mazur

prof. dr hab. Mrian Panasiewicz

dr hab. inż. Paweł Sobczak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak
Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-04-03
Stelaż do mocowania skorupy hełmu ochronnego 127465 WZÓR UŻYTKOWY dr hab. Marek Boryga
dr inż. Paweł Kołodziej
prof. dr hab.Krzysztof Gołacki
Wydział Inzynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 2018-07-09