WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Zakładzie Farmakologii obejmują wykłady
i ćwiczenia laboratoryjne oraz terenowe z przedmioty farmakologia weterynaryjna, farmacja weterynaryjna i farmacja kliniczna.

Pracownicy naukowi zorganizowali i wprowadzili, jako stały element przedmiotu „Farmakologia weterynaryjna”, praktyczne terenowe zajęcia dla studentów umożliwiające przeniesienie wiedzy teoretycznej z zakresu farmakokinetyki na praktyczne wykorzystanie zarówno z punktu widzenia naukowego jak i lekarsko-weterynaryjnego. Zajęcia te obejmują wiedzę z zakresu farmakokinetyki leków, na co składają się: wyjazd terenowy do hodowli psów „Urok Pojezierza”, gdzie podawane są różne postacie leków
a następnie pobierana jest krew w celu uzyskania surowicy do oznaczeń chromatograficznych (w interwałach 0`, 5`, 15`, 30`, 45`, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 10h). Następnie pozyskana surowica poddawana jest obróbce chemicznej i przygotowaniu analitu do oznaczeń poziomów stężeń badanych leków a następnie wykonanie oznaczeń z wykorzystaniem techniki HPLC – ta część zajęć odbywa się na terenie Zakładu Farmakologii. W obu częściach zajęć czynnie biorą udział studenci pod nadzorem prowadzących zajęcia. Zajęcia te umożliwiają
w praktyczny sposób poznanie losów leków w ustroju oraz porównanie zachowania
się tej samej substancji czynnej po podaniu różnymi drogami.

W Zakładzie zostały przeprowadzone 4 przewody habilitacyjne i 13 przewodów doktorskich. Obecnie trzy przewody doktorskie są w trakcie realizacji.